Naše společnost STRKAN s.r.o. se zabývá průmyslovou automatizací a implementací robotů v různých oblastech průmyslové výroby. Dle charakteru činností se jedná o vývoj, konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů, výrobních linek, robotických buněk, speciálních montážních, svařovacích i obráběcích přípravků a strojů. Ve firemních produktech jsou implementovány prvky "průmyslu 4.0" (I4.0).

Při návrzích koncepcí a konstrukcí je využíván 3D konstrukční (CAD) SW Solidworks. Některá řešení jsou navrhována pomocí unikáního 3D emulačního SW pro rozšířenou a virtuální realitu.

V rámci výroby prototypů speciálních komponent je běžně uplatňován "rapid prototypying" s využitím 3D tisku.

Našim zákazníkům, kterými jsou podniky ze zpracovatelského průmyslu, poskytujeme komplexní řešení od analýzy výrobního procesu s možností automatizace, následného vývoje a návrhu strojů, výroby zařízení a jejich uvedení do provozu včetně poprodejního servisu. Firemní konkurenční výhoda tedy je založena na schopnosti posoudit výrobní procesy zákazníků, navrhnout vhodné řešení pro automatizaci, zpracovat kompletní výkresovou a výrobní dokumentaci vč. návrhů elektrických, pneumatických, hydraulických systémů a programování PLC. Stroje a zařízení vyrábíme a sestavujeme ve vlastních výrobních prostorech s využitím vlastních kapacit. 

To vše je možné díky jedinečnému know-how společníků a konstruktérů v oblasti strojní konstrukce se zaměřením na zařízení pro zpracování plastů, pryže, výrobu automobilů i jiné dopravní techniky (kolejová, letecká), znalosti principů a omezení v oblasti robotiky a programování robotů. Toto know-how jsme získali díky realizaci mnoha desítek projektů návrhu a výrobu unikátních strojů a zařízení, které jsme za dobu naší existence realizovali.

Vysoké kvality produkce je dosahováno neustálými inovacemi v oblasti konstrukce a zlepšováním výrobních podmínek, a to jak z hlediska technického/strojního vybavení, tak neustálou optimalizací výrobních postupů a pracovních podmínek. Proces vývoje a následné výroby zařízení je řízen systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 - Návrh, konstrukce a výroba systémů pro automatizaci výroby včetně robotických systémů. Zámečnická výroba, servis a montáž. Tento systém jakosti byl zaveden v roce 2018.

Společnost STRKAN se též pravidelně podrobuje auditům ze strany významných, často zahraničních odběratelů (např. společnosti JTEKT, Hutchinson, Škoda Transportation, Novasport, Autoneum, a další).