Montážní stand pro kolejové podvozky

26.10.2021

V září 2021 jsme ve společnosti zabývající se výrobou a servisem kolejové dopravní techniky nainstalovali speciální montážní stand umožňující stlačování kolejových podvozků. Naše společnost stand navrhla, zpracovala 3D model a konstrukci, následně stand vyrobila ve vlastních prostorech v Městě Touškově a po úspěšné předpřejímce instalovala u konečného uživatele včetně kolejové dráhy (rozchod 1435mm s možností přestavby na rozchod 1000mm a 1520mm) a vozíku pro přepravu stlačovaných podvozků.

Stand je portálové konstrukce, dráha stlačení až 600 mm (vzhledem k parametrům použitých hydraulických válců) s tolerancí +- 1mm a s tlačnou silou 35t s tolerancí 0,5%. Záznam dráhy stlačení je řešen prostřednictvím vestavěného lineárního odměřování, záznam síly pak pomocí tenzometrů umístěných v místech hydraulických válců. Průběh celého stlačovacího procesu je možné sledovat na ovládacím pultu s 19´´ dotykovým displejem. Veličiny dráhy a síly je možné libovolně nastavovat, přičemž zařízení pracuje až do momentu dosažení nastavené hodnoty. Stand je tak možné používat pro montáž různých typů kolejových podvozků.