Stroj pro automatický potisk katetrů

29.10.2021

Pro mezinárodní společnost zabývající se výrobou zdravotnického materiálu a vybavení jsme vyvinuli a vyrobili stroj pro automatický potisk katetrů.

Vedle zvýšení kvality a efektivity výroby je automatizace uvedeného procesu velmi přínosná i z důvodu snazšího dodržování přísných hygienických předpisů. Jediná operace, která se nyní provádí manuálně (je ji však možné snadno řešit robotizací), je zakládání katetrů k potisku, kdy musí obsluha do zásobníku vždy vložit stanovenou dávku kusů (obvykle 15 kusů, což při taktu 14 vteřin vydrží na cca 3,5 minuty činnosti zařízení v plně automatickém režimu; jediný pracovník obsluhy tak může ovládat souběžně několik strojů). Obsluha ustaví jeden konec katetru a jednoduše jej položí do připraveného lůžka. Katetry jsou ze zásobníku následně automaticky přebírány a potiskovány. Na konci dopravníku se katetr dle vyráběné délky předepne a přebere si ho samotný stroj. Stroj obsahuje zabudovanou tiskárnu, jejíž součástí je automaticky přestavitelný malý tampon, který dle typu tiskne požadované symboly a označení.