Vývoj, návrh, simulace

Poskytování služeb v oblasti vývoje a návrh strojních zařízení vč. simulace zatížení a pevnostních výpočtů, zpracování výkresové a výrobní dokumentace je základní činností naší společnosti. 

V rámci našich vývojových aktivit např. od roku 2020 realizujeme vývoj univerzálního robotického systému pro svařování, plazmové řezání a frézování - URS. Součástí systému budou též radiální a axiální polohovadla (s pohonem, bez pohonu), jejichž funkce bude testována na funkčních vzorcích. Tento vývojový projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR z programu TREND (reg. č. projektu FW01010553).

Pomáháme též akademickým institucím při transferu znalostí. Společně s katedrou konstruování strojů strojní fakulty ZČU v Plzni realizujeme projekt znalostního transferu "Implementace pokročilých CAD/CAM nástrojů pro produktovou konstrukci a efektivní výrobu". Tento projekt , v jehož rámci dojde k osvojení si unikátních znalostí v oblasti pokročilého konstruování s využitím CAD/CAM Siemens Nx, byl podpořen z programu Partnerství znalostního transferu OPPIK (reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019848)

univerzální robotický systém URS - ideový návrh I
URS - ideový návrh II
návrh kompozitové nohy podvozku UL letounu vč. lepícího přípravku
lopatková mříž - návrh
lopatková mříž - návrh II
lopatková mříž
polohovadlo - svařování ocelových nádob
návrh dopravníkové tratě
návrh polohovadla po svařovacího robota