Politika kvality
brožura - ukázky realizací v ČJ

brožura - ukázky realizací v AJ a NJ


všeobecné

obchodní podmínky
prezentace společnosti

nabídka zaměstnání


Implementace pokročilých CAD/CAM nástrojů pro produktovou konstrukci a efektivní výrobu

reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019848

Záměrem projektu podpořeného z programu Partnerství znalostního transferu OPPIK je rozšířit znalosti pracovníků konstrukce i výroby o principy zpracování 3D modelů, konstrukčních návrhů a konstrukční dokumentace s využitím pokročilého CAD SW Siemens NX, o principy typizace produktů a unifikace komponent, principy zpracování NC programů pro CNC obráběcí stroje s využitím CAM SW Siemens NX.